Сургуулийн захирал, удирдлагуудын анхааралд 2018.10.08


Огноо:2018/10/8

Сургуулийн захирал, удирдлагуудын  анхааралд  2018.10.08

Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг БСШУСЯ-ны 2018.09.26 –ны өдрийн 1а/11306 тоот албан бичиг  / хэлтсийн сайтнаас үзнэ үү/ -ийн дагуу чиглэл  бүрээр  үйл ажиллагаа   зохион байгуулж тайланг Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд ирүүлэхийг үүгээр мэдэгдье.

Тайлан ирүүлэх хугацаа: 2018 оны 11 сарын сүүлээр жич зарлах болно.

               БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС / Ахлах мэргэжилтэн Л. Сосорбарам/