Төрийн болон хувийн хэвшлийн сургуулиудад/Вакцин/


Огноо:2018/10/8

Дархлаажуулалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл, Заавал хийх дархлаажуулалтын товлолын дагуу 2018 оны 10 дугаар сарын 08-12-ны өдрүүдэд дүүргийн харьяа төрийн болон хувийн хэвшлийн ЕБС-ийн 7,15 настай хүүхдийг  Сахуу, Татрангийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тул сургуулийн захиргаа  хамтран ажиллана уу.sahuu tatran20181008.pdf


Боловсролын хэлтэс