“Монгол хүн хүмүүжлийн аян”, “Ногоон байгууламж” –ийн тайлангийн хурал


Огноо:2018/10/10

Зарлал

Нийслэлийн Боловсролын газраас  зохион байгуулж буй “Монгол хүн хүмүүжлийн аян”, “Ногоон байгууламж” –ийн тайлангийн хурал  2018 оны 10 сарын 12 нд  09:30 цагт Соёлын төв   өргөөнд  болно. 

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, 1 багшийн хамт,   цэцэрлэгийн эрхлэгч,  арга зүйч,  1 багшийн хамт оролцоно.

Боловсролын хэлтэс