Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж


Огноо:2018/10/10
Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжtomuu20181010.pdf


tomuu tost zuvlumj20181010.docx  зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс