СӨБ Статистик/Бүх цэцэрлэгүүд/ нийтлэг алдаа


Огноо:2018/10/11

СӨБ Статистик/Бүх цэцэрлэгүүд/Статистик удирдлага/Тайлан 
дараах маягтын татаж алдаагаа хянана уу


  Улсад ажилласан жил  15 багш  Тухайн байгууллагад ажилласан жил  15 багш байх ёстой   Хэрэв зөрж байвал 99195597 хэлж буцаалт хийлгэн алдаагаа нэн даруй засна уу.
esis.edu.mn өнөөдөр хаах тул эрхлэгч нарт бүгд утсаа нээлттэй байлгаж утсаа авах  2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 23,59 минутад систем хаагдана. Алдаа гарсан  тул системийг нээсэн байна.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг