Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Огноо:2018/11/1
Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Журмын хэрэгжилтийг хангах тухай


nbg jurmiih heregjiltiig hangah tuhai20181022.pdf хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.    Хариу тайлбарыг  edoc программтай сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар албан бичгээр ирүүлнэ үү.  edoc-гүй сургууль, цэцэрлэгүүд албан бичгээр хариуг ирүүлнэ үү. 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний дотор

Ирүүлсэн сургууль, цэцэрлэгүүдэд баярлалаа. Огт ирүүлээгүй сургууль, цэцэрлэгүүд яаралтай өгнө үү.

Тайлбар албан бичгээ edoc-оор ирүүлсэн сургууль:
 1. 11
 2. 71
Тайлбар албан бичгээ edoc-оор ирүүлсэн цэцэрлэг:
 1. 14
 2. 40
 3. 42
 4. 69
 5. 75
 6. 135
 7. 175
 8. 205
 9. 225
Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг

Боловсролын хэлтэс