Захирал, сургалтын менежерүүдийн анхааралд


Огноо:2018/11/1

Захирал, сургалтын менежерүүдийн анхааралд

 

  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын статистик тайлангийн систем / stat.eec.mn/ -ийг

    ашиглуулахаар нууц үг кодыг Үнэлгээний төвөөс ирсэн даруйд менежерүүдийн групп болон утсанд

    мессежээр явуулсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар системд нэвтэрсэн тоон үзүүлэлтий хангалтгүй байна.

  • 2018 оны болон сүүлийн 3 жилээр ЭЕШ-ын дундаж үзүүлэлтэд дүгнэлт хийж 2019 оны хүрэх түвшингээ тооцон тодорхойлж

2018 оны 11 сарын 15-нд Боловсролын хэлтэс / Л. Сосорбарам /-т хэвлэмэл хэлбэрээр  / захирал хянаж гарын үсэг зурсан байна / болон  цахимаар ирүүлнэ үү.

 

                                                                                                                      Хүснэгт -1

 

ЭЕШ-ын хэмжээст  онооны үзүүлэлтүүд / сүүлийн 3 жилээр/

Сургууль

Судлагдахуун

2016

2017

2018

2019

Ахиц /2018,2019/

1-р сургууль

1

Математик

 

 

 

 

 

2

Монгол хэл

 

 

 

 

 

3

Нийгэм

 

 

 

 

 

4

Англи хэл

 

 

 

 

 

5

Газар зүй

 

 

 

 

 

6

Физик

 

 

 

 

 

7

Биологи

 

 

 

 

 

8

Хими

 

 

 

 

 

9

Монголын түүх

 

 

 

 

 

10

Монгол хэл, бичиг

 

 

 

 

 

 

Дундаж үзүүлэлтүүд

1

Сургууль

 

 

 

 

 

2

Дүүрэг

 

 

 

 

 

3

Нийслэл

 

 

 

 

 

4

Улс

 

 

 

 

 

 Жич: Хүснэгтийг
exsel дээр үнэн зөв  хийх ба загварыг өөрчлөхгүй байхад анхаарна уу.

БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС / АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Л. СОСОРБАРАМ/