1,3,31,МУБИС-ЕБС, 6, ХБК, 29, 2,35, 4, 58,45-р сургуулиудад


Огноо:2018/11/2

Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 3-р шатанд оролцсон сургуулиудын дунд хугацааны ба эцсийн тайланд шалгалт хийгдсэн ба шалгалтаар зарим сургуулийн тайлан загварын дагуу бус, нилээд сургуулиуд дансны хуулгаа ирүүлээгүй ноцтой зөрчил илэрсэн тул 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны дотор яаралтай нөхөж ирүүлэхийг мэдэгдье. 
Хавсралтаар дутуу тайлан ирүүлсэн жагсаалтыг харна уу
Дутуу материалыг дараах хаягаар ирүүлнэ үү.  mbolorsaikhan@gmail.comeqrpmon@gmail.com 
Утас 99059704 М.Болорсайхан 
Эдгээр тайлан болон дутуу материал ирүүлсэн сургууль 4-р шатанд оролцох боломжгүй байх магадлалтай шүү. 


Сүхбаатар дүүрэг Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 3-р шатны дунд хугацаа, эцсийн тайлан болон    дутуу материалын жагсаалт

 

Сургуулийн нэр

Дунд хугацаа

Эцсийн тайлан

дансны хуулга

загварын дагуу бус

тайлан ирүүлээгүй

дансны хуулга

загварын дагуу бус

тайлан ирүүлээгүй

1

1-р сургууль

-

-

2

3-р сургууль

-

-

3

31-р сургууль

-

-

4

МУБИС харъяа

-

-

-

5

6-р сургууль

-

-

6

Хөгжим бүжиг

-

-

7

29-р сургууль

-

-

8

2-р сургууль

-

-

9

35-р сургууль

-

-

10

4-р сургууль

-

-

11

58-р сургууль

-

-

12

45-р сургууль

-

 

 

Тайлбар:        Дунд хугацаа, эцсийн тайлан ирүүлээгүй  болон дутуу материалтай  сургуулийн Тэмдэглэгээ (-)


Мэргэжилтэн Ч.Мөнхбат