Автобустай сургуулиудын анхааралд


Огноо:2018/11/5
Автобустай сургуулиудын анхааралд 

Автобусны мэдээг дараах хүснэгтийн дагуу хийгээд    erdene_87@yahoo.com    хаягаар 11 сарын 05 нд багтаан илгээнэ үү?

АВТОБУСНЫ-МЭДЭЭЛЭЛ-1-20181105.docx


Мэргэжилтэн Ч.Мөнхбат