Захирлуудын анхааралд


Огноо:2018/11/5

Захирлуудын анхааралд

2018.11.05

1. Багшийн мэргэжил  дээшлүүлэх институтээс өөрсдийн сургуулийг өөрсдийн  сонголтооор  хийж, удирдах ажилтан болон багш нарт  мэргэжил арга зүйн зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх баг 2018 оны 11сарын 5-7 ны өдрүүдэд  ажиллахыг  үүгээр мэдэгдье.

2. Дүүргийн 2018 оны шилдэг илтгэлийн уралдааныг бид 2018 оны 11 сарын гуравдугаар долоо хоногт  зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул удирдлага, багш нар бэлтгэлээ сайтар хангана уу.

 Боловсролын хэлтэс / Ахлах мэргэжилтэн  Л. Сосорбарам/