Нэр бүхий сонгогдсон төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд


Огноо:2018/11/6

Нэр бүхий сонгогдсон төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Хүүхдүүдийн ирцийн  тандалт мэдээ

Дараах нэр бүхий сонгогдсон цэцэрлэгүүд:

 1. 1. 1
 2. 42
 3. 51
 4. 68
 5. 69
 6. 135
 7. 143
 8. 150
 9. 160
 10. 171
 11. 216
 12. 217
 13. 225
 14. 234

 

Дараах нэр бүхий сонгогдсон сургуулиуд:

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 6
 6. 16
 7. 29
 8. 31
 9. 35
 10. 45
 11. 58
 12. 71

Ирцийн мэдээг 2018 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 25-ны хооронд ажлын өдрүүдийн

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 3 дугаар сарын 15-ны хооронд ажлын өдрүүдийн

Эрүүл мэндийн төвийн Халдвар судлаач эмч Т.Марзия, А.Гантуяа gnty0801@gmail.comstatisticalbasbemt1@gmail.com 88184430, 99293253

Албан бичигт өгөгдсөн маягтаар бөглөн дээрх хаягаар илгээнэ үү.


irtsiin tandalt20181106.pdf албан бичгийг татан авч танилцана уу.Боловсролын  хэлтэс