Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад


Огноо:2018/11/7
Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

Ажил эрчимжүүлэх тухай

ajil erchimjuuleh20181106.pdf хэрэгжилтийг хангаж төлөвлөгөө гарган ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс