Ерөнхий боловсроын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм


Огноо:2018/11/19
Ерөнхий боловсроын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм

Багш, удирдах ажилтны ёс зүйн дүрэм  татан авч ашиглана уу.