"Хорт зуршил ба эрүүл мэнд" гар зургийн уралдаан


Огноо:2018/12/4


"Хорт зуршил ба эрүүл мэнд" гар зургийн уралдаан

zdtg20181114.pdf

"Хорт зуршил ба Эрүүл мэнд" сэдэвт гар зургийн уралдааны шалгаруулалт 2018.12.07-ны өдөр хүртэл сунгагдаж байгаа тул сургуулийн захиргаа сурагчдийг идэвхитэй хамруулж дээрх хугацаанд гар зургуудийг ирүүлэхийг  анхааруулж байна. 

 Энэхүү уралдаан нь дүүргийн Засаг даргын захирамжтай бөгөөд шагналын сан өндөр тул хүүхдүүдийг идэвхитэй хамруулан зохион байгуулна уу.

Утас: 70070130

 

ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС