ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР


Огноо:2018/12/4

ДҮҮРГИЙН  БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

      2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр                                             №7                                                                                      Сүхбаатар дүүрэг

 

Өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Нийслэлийн хэмжээнд “Хүүхдийн өдөр өнжүүлэх”-н чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад орчны эрүүл, ахуйн стандарт, хүнсний аюулгүй байдал, бусад үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг Мэргэжлийн хяналт, Цагдаа, Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж тайланг нэгтгэн ирүүлэх /ХШҮХ, С.Ганчимэг/

12 дугаар сарын 05-ны дотор

Б.Цэвэлмаа

Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн жилд өр авлага үүсгэлгүй ажиллах, төсвийг зориулалтын зүйлд зарцуулах, төсвийн сахилга хариуцлагыг сайжруулахад анхаарч ажиллах /СХОТХ, Ж.Энхтөр/

12 дугаар сарын 06-ны дотор

О. Бадамсэрээжид

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын 5 дугаар хавсралтын дагуу Үндэсний хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг olonnemekh@edub.edu.mn и-мейл хаягаар ирүүлэх /БЗХ, Т.Олоннэмэх/

12 дугаар сарын 07 ны дотор

Бүх мэргэжилтэн

Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгчдээс хүүхдийн ирцийн бүртгэлийг ирүүлэхдээ 11 дүгээр сараас эхлэн дүүргийн холбогдох мэргэжилтнээр хянуулж, баталгаажуулан ирүүлж байх, 11, 12 дугаар сарын мэдээг ирүүлэх /ХШҮХ, Б.Энхсайхан/

12 дугаар сарын 10-ны дотор

Б. Цэвэлмаа

О. Бадамсэрээжид

Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нараас их засварын болон компьютер, техник тоног төхөөрөмж, тавилга, сургалтын хэрэглэгдэхүүн зэрэг хөрөнгө хүссэн хүсэлтийг Төсвийн тухай хуульд заасан цагалбарын дагуу дүүргийн Боловсролын хэлтсээр дамжуулан нэгтгэн ирүүлэх /СХОТХ, И.Наранцогт/

12 дугаар сарын 10-ны дотор

О. Бадамсэрээжид

Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын 2018 оны 4 дүгээр улирлын үр дүнгийн урамшууллын үнэлгээг нэгтгэн ирүүлэх /ЗХ, Ч.Цэрэннамдид/

12 дугаар сарын 12-ны дотор

Л. Сосорбарам

Б.Цэвэлмаа

2018-2019 оны хичээлийн жилд үйл ажиллагаагаа зогсоосон буюу статистик мэдээнд мэдээлэл оруулаагүй төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч нарт Боловсролын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.3-д заасныг үндэслэн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохнөхцөл байдал үүсэхийгалбан ёсоор мэдэгдэж, тайлбар мэдээллийг нэгтгэн албан бичгээр ирүүлэх

Х, Ц.Уянга/

12 дугаар сарын07-ны дотор

Д. Мөнхчимэг

УИХ-ын гишүүн Н.Учралын санаачлагаар “Оюуны элч-2018” шилдэг залуу багш нарын чуулган 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр Төрийн ордонд болох тул дүүрэг бүрээс ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг тус бүрээс 1 шилдэг багшийг шалгаруулж ирүүлэх /БЗХ, Ц.Жаргалантуул/

12 дугаар сарын 6-ны дотор

Л. Сосорбарам

Б.Цэвэлмаа

10.

Захирал, эрхлэгч нарын Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг 2018 оны 12 дугаар сарын 7- ны дотор хугацааг жич зарлана.

12 дугаар сарын 4-ны дотор

Дарга Д. Адъяасүрэн / ажлын хэсэг/

11.

“Мэдээллийн технологийг сургалтад ашиглах нь”дүүргийн сургалтад хамрагдаж бэлтгэгдсэн багш нар сургуулийн түвшний сургалтыг 2018 оны 12 дугаар 10-14 –ний өдрүүдэд захирал, сургалтын менежерүүдийн хяналт дорзохион байгуулж холбогдох тайланг2018 оны 12- р сарын 14-нд багтааж, Erdenechimeg.az25@gmail.com хаягаар /91371144.89893991 утсанд мэдэгдэх/ ирүүлнэ, тайлангийн загварыг менежерийн групп ээс харна уу/

12 дугаар сарын 14 -ны дотор

Л. Сосорбарам

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

                         

   Жич: Мэдээ тайланг хэлтсийн  хариуцсан мэргэжилтэн тус бүрт илгээхийг анхаарна уу

 

                                                           НЭГТГЭСЭН: 

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                            Л. СОСОРБАРАМ