Захирал, сургалтын менежерүүдэд


Огноо:2018/12/18
Захирал, сургалтын менежерүүдэд

Ерөнхий боловсролын сургуульд кабинет, лаборатори байгуулах, ашиглах нийтлэг журам


Kabinet 2018.pdf

Боловсролын хэлтэс