Захирал, эрхлэгч нарт/ зөвлөмж/


Огноо:2018/12/22
Хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг эх, асран хамгаалагчдад өгөх зөвлөмж

eruul mendiig20181222.pdf

Зөвлөмжийг хэрэгжилтийг monkhchi@yahoo.com хаягаар 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны дотор илтгэх хуудсаар явуулна уу.

Боловсролын хэлтэс