Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, эрхлэгч нарт/Албан даалгавар/


Огноо:2018/12/26

Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, эрхлэгч нарт/Албан даалгавар/


Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн "Авлига, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх тухай" 05 дугаар албан даалгавар


avliga, alban tushaaliin gemt khergees angid baikh tukhai alban daalgavar20181225.pdf хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Албан даалгаврын биелэлтийг улирал бүр гаргаж 3 сарын 20, 6 сарын 20, 9 сарын 20, 12 сарын 20-нд monkhchi@yahoo.com хаягаар явуулж хэвшинэ үү.


Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг