Захирал, нягтлан бодогч, нярав, номын санч нарын анхааралд/СУ-17, БДБ-18/


Огноо:2019/1/8

Захирал, нягтлан бодогч, нярав, номын санч нарын анхааралд/СУ-17, БДБ-18/

esis.edu.mn

БДБ18 сургалтын орчны тайлан

Боловсролын удирдлага/Сургалтын орчин

Байр

Өрөө

 

СУ17 Сургуулийн номын сангийн үйл ажиллагаа

Статистикийн удирдлага/Номын сан


СУ-17 буюу номын сангийн мэдээ

 1. Статистик удирдлага:
 • Номын сан: Сурах бичиг үнийг /мян.төг/ мөнгөн дүнгээр бичнэ анхаарах
 • СУ-17 тайланг EXCEL дээр гарган баталгаажуулж 2019-01-17-ны дотор Боловсролын хэлтэс дээр авч ирж тулгалтаа хийнэ үү.


БДБ-18 буюу Энэ жилийн орчны мэдээнд маш сайн анхаарал тавьж ажиллана уу.

 1. Боловсролын удирдлага
  • Сургалтын орчин: Байр, өрөө

хичээлийн байр тус бүр дээр байрны хүчин чадалыг зөв бичих

Хичээлийн байны анхны өртөг болон сүүлийн өртөгийг заавал бичих /ня-бо нар жил бүрийн баланс дээр гаргасан байдаг/

Хичээлийн анги танхимын тоо БДБ-18 татаж үзэх /лабораторийг хичээлийн танхимаар авсан тохиолдолд ангийн тоо ихсэх бөгөөд 3 ээлж буюу ангийн хүрэлцээний зөрүү гараад байна./

  • Сургалтын бүтэц:

Төрийн өмчийн сургуулиуд Хамран сургах тойргийн мэдээллийг бүрэн оруулах /Хамран сургах тойргийн хүүхдийг нас насаар оруулах Жишээ нь: 6 нас нийт хүүхэд 254 үүнээс эм 153,   7 нас нийт хүүхэд 345 үүнээс эм 185, ....... 17 нас ........ гэх мэт/

 1. Санхүүгийн удирдлага:
  • Өмчийн мэдээллийг хянах
 2. Статистик удирдлага:
  • Орчны асуулга: Компьютерийн мэдээллийг өмнөх оны мэдээлэлтэй харьцуулан бүрэн гүйцэт үнэн зөв бөглөх /өмчийн бүртгэлтэй тулгах – нярав/
 3. Дээрх асуулгуудыг бүрэн хийсний дараа БДБ-18 тайланг EXcEL дээр гарган баталгаажуулна.

 

Анхааруулга:

Статистик мэдээний байгууллагын дотоод хяналтыг сайжруулахыг анхааруулж байна.

Жилийн туршдаа авч байгаа мэдээ судалгаануудтай статистик мэдээний зөрүү их гарч байгааг анзаарч ажиллана уу.

Сургуулийн номын сангүй байсан ч Номын сангийн асуулгыг заавал  бөглөнө.


Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг