Төрийн албаны тухай шинэчилсэн хууль, Багшийн ёс зүйн дүрэм танилцуулах, Захирамжлалын бичиг, баримт боловсруулах тухай сургалтыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 15.00-17.00 цагт дүүргийн Хурлын танхимд зохион байгуулна.


Огноо:2019/1/9
Төрийн албаны тухай шинэчилсэн хууль, Багшийн ёс зүйн дүрэм танилцуулах, Захирамжлалын бичиг, баримт боловсруулах тухай сургалтыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 15.00-17.00 цагт дүүргийн Хурлын танхимд зохион байгуулна. 

Иймд төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нар, нягтлан бодогч нар хамтдаа ЗААВАЛ оролцохыг мэдэгдэж байна. 

Зохион байгуулагчид:
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Хуулийн тасаг 
Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс  
Боловсролын хэлтэс 

Холбоо барих 89221937 С.Ган-Эрдэнэ