НИЙСЛЭЛ-ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР


Огноо:2019/1/10

НИЙСЛЭЛ-ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр                                                   №1                                                                             Улаанбаатар хот

                                                                                                                                                   

 

Өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Хугацаа

Хариуцах мэргэжилтэн

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдээс зайлшгүй солих шаардлагатай тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг Боловсролын хэлтэс дээрээ эрэмбэлэн албан бичгээр ирүүлэх, /Жилийн дундуур гарсан цахилгааны болон бусад шаардлагын улмаас шатсан эвдэрсэн хөрөнгийн асуудлыг Боловсролын хэлтсийн даргын хүсэлтээр шийдвэрлэх тул сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагуудад СХОТХ-т цаасаар болон цахимаар хөрөнгийн асуудал шийдвэрлүүлэх талаар хүсэлт ирүүлж байгааг зогсоох чиглэл өгөх/, /СХОТХ, Ч.Билэг-Оюун/

01 дүгээр сарын 10-ны дотор

О. Бадамсэрээжид

Дүүргийн Засаг даргатай 2018 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн үнэлгээг сургууль, цэцэрлэгээр нэгтгэн ирүүлэх /ЗХ, Ч.Цэрэннадмид/

01 дүгээр сарын 14-ны дотор

Л. Сосорбарам

             Б.Цэвэлмаа

Цалингийн шатлалт ахиулах сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын саналыг нэгтгэн ирүүлэх/ЗХ, Ч.Цэрэннадмид/

01 дүгээр сарын 17-ны дотор

О. Бадамсэрээжид

2018 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг шинэчлэн гаргах хуулийн хугацаанд гаргахад анхаарч ажиллах /ЗХ, Ч.Цэрэннадмид/

01 дүгээр сарын 15-ны дотор

Д. Мөнхчимэг

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын зорчин ирэх байдлын судалгааг онлайн судалгааны линкээр мэдээллийг үнэн зөв, алдаагүй оруулахад хяналт тавьж, тайлан мэдээг ирүүлэх /ХШҮХ, Б.Энхтайван/

01 дүгээр сарын 20-ны дотор

Д. Мөнхчимэг

Б. Батсайхан

Сургууль, цэцэрлэг бүр тэргүүн туршлагын нэрийг сайтар хэлэлцэн томъёолж, эцэслэн хэлтэст ирүүлэх

2019 оны 01 сарын 14 нд

               Б. Цэвэлмаа

Л. Сосорбарам

 

 

АЖЛЫГ ЭЗЭНЖҮҮЛСЭН:                            АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Л. СОСОРБАРАМ