Төрийн өмчийн сургуулийн нягтлан бодогч нарт/Тэтгэмж хуваарь/


Огноо:2019/1/11
Төрийн өмчийн сургуулийн нягтлан бодогч нарт/Тэтгэмж хуваарь/


2019 онд Сангийн яам руу явуулсан тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн хуваарийн санал өөрчлөгдөж байна.
Нийслэлийн Боловсролын газраас тэтгэмжийн мөнгийг шилжүүлэх тул тэтгэвэрт гарахад олгох багш ажилтнуудын жагсаалтыг хянуулж эцэслэхээр хүргүүлж байна. 

Тухайн хүний тэтгэмжийн мөнгийг шилжүүлэхийн өмнө байгуулагад мэдэгдэж ажлаас чөлөөлөх тухай асуудал яригдана.
Та нарын ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу НБГ-ын төсвийн сар улирлын хуваарьт өөрчлөлт оруулах учир сайн хянаж
 хийж ирүүлээрэй. 
Өвчтэй, зовлонтой ийм тийм шалтгаантай гэсэн хүсэлтүүд их ирж байгаа тул тухайн ажилтнаасаа заавал асууж байгаад саналаа ирүүлээрэй.
Дахин засвар хийнэ, энэ нь буруу хийсэн байна. засуулъя гэсэн ойлголт байхгүй тул анхааралтай ажиллахыг хүсье.
Маягтан дээр 264 дүгээр тогтоолоор тухайн хүн одоо хэдэн төгрөгийн үндсэн цалинтай байна гэдгийг заавал бичнэ. 
Сүүлийн хугацаа 01 сарын 14-ны өдрийн 12:00. 
  

Боловсролын хэлтсийн төсвийн мэргэжилтэн: О.Бадамсэрээжид