БАГШ, УДИРДАХ АЖИЛТАН БОЛОН БУСАД АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ


Огноо:2019/1/15

БАГШ, УДИРДАХ АЖИЛТАН БОЛОН БУСАД АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ


Ёс зүй татан авна уу.

Мэдээллийг 01 сарын 25-ны өдрийн дотор  байгууллага бүр  зохион байгуулж, sganerdene@yahoo.com хаягаар илтгэх хуудас ирүүлнэ үү.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс