Төрийн болон төрийн бус сургуулиудад зорчилтын судалгаа авах тухай


Огноо:2019/1/29
Төрийн болон төрийн бус сургуулиудад зорчилтын судалгаа авах тухай

Төрийн болон төрийн бус өмчийн бүх сургуулиуд сурагчдынхаа зорчилтын судалгааг судалгааны программ дээр оруулна.
Сургууль бүр судалгааг хянах, бөглөх  2 хүний мэдээллийг дараах  загварын дагуу Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Батсайханы batsaikhan9908@gmail.com  хаягаар 2019.01.30-ны дотор  ирүүлнэ үү. 
Хянагч нь нийгмийн ажилтан эсвэл менежер байна. 

 Овог нэр    Сургууль   Албан тушаал   Утасны дугаар     мейл хаяг   

        Мэргэжилтэн Б.Батсайхан