Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Тэмдэглэл хүргүүлэх тухай/


Огноо:2019/2/2
Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Тэмдэглэл хүргүүлэх тухай/

Тэмдэглэл хүргүүлэх тухай

энд дарж татаж авна уу  хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Боловсролын хэлтэс