БСШУССАЙДЫН 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН А/812 ТООТ ТУШААЛ


Огноо:2019/2/2

БСШУССАЙДЫН 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН А/812 ТООТ ТУШААЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРАМ

ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ  ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАНА УУ.

БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС