Эхний болон 5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь


Огноо:2019/2/11

Эхний болон 5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь

БМДИ Сургалтын хуваарь.pdf татан авч танилцана уу.

Сургалтдаа идэвхтэй хамрагдана уу.


Боловсролын хэлтэс