25,29,116,МОХС,МУБИС ЕБС,БЭЛАСургуулиудад


Огноо:2019/2/11

25,29,116,МОХС,МУБИС ЕБС,БЭЛАСургуулиудад

Нэр бүхий сургуулиудын БСШУС-ын сайдын 2017 оны А/244 тушаалаар шинэчлэгдэх нэр


Тусгай зөвшөөрөл дэх нэр

БСШУС-ын сайдын 2017 оны А/244 тушаалаар шинэчлэгдэх нэр

1

25 дугаар тусгай дунд сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 25 дугаар сургууль

2

Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн 29 дугаар тусгай сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 29 дүгээр сургууль

3

Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн 116 дугаар тусгай сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 116 дугаар сургууль

4

Монгол-Оросын хамтарсан дунд сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Монгол-Оросын хамтарсан сургууль

5

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн харьяа Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль

МУБИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын сургууль

6

Монгол улсын их сургуулийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төв

МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын Байгаль-Эх ахлах сургууль

 

yam said nershil A-244.pdf


ЕБС-ийн-нэршил-хаягийн зөвлөмж (2).pdf

Дээрх сургуулиуд БСШСЯаманд хандана уу.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг