10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа мэдээлэл зүйн багш нарт


Огноо:2019/2/12

10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа мэдээлэл зүйн багш нарт БМДИ-ээс II/18-нд явагдах байсан 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН БАГШ НАРЫН СУРГАЛТ II/25-нд болж хойшлогдсон байна.

БМДИ