Нийслэлийн ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулах "Би монгол хүүхэд" ёс заншлын наадмын удирдамж


Огноо:2019/2/12
Нийслэлийн ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулах "Би монгол хүүхэд" ёс заншлын наадмын удирдамж

Ёс заншлын наадам2019.docx

Мэргэжилтэн Б.Батсайхан