Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд/Хүүхдэд чиглэсэн хүнсний зар сурталчилгааг зохицуулах удирдамж/


Огноо:2019/2/13
Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Хүүхдэд чиглэсэн хүнсний зар сурталчилгааг зохицуулах удирдамж хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Боловсролын хэлтэс