Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн нягтлан бодогч нарт/төсвийн гүйцэтгэл, нийт хөрөнгө/


Огноо:2019/2/28
Төрийн болон  төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн нягтлан бодогч нарт/төсвийн гүйцэтгэл, нийт хөрөнгө/
esis.edu.mn 

Статистикийн удирдлага/ Төсвийн гүйцэтгэл, нийт хөрөнгө рүү орж бөглөнө үү.

Esis.edu.mn дээр статистик мэдээ оруулсан нэвтрэх нэр нууц үгээ оруулж нэвтрэн орно уу.


Нийт хөрөнгө болон төсвийн гүйцэтгэлийн Б-СӨБ
8; Б-СӨБ9; З-СӨБ7З-СӨБ7_1; З-СӨБ8; З-СӨБ8_1   тайлангийн тайлант хугацаа нээгдсэн байгаа болно. Тайлангийн хугацаанд мэдээллээ оруулж, хянаж илгээнэ үү. 
Цахим гарын авлагаас зөвлөгөөг авч ажиллана уу. 

заавар энд дарж татна уу.

Б-СӨБ8; Б-СӨБ9; З-СӨБ7З-СӨБ7_1; З-СӨБ8; З-СӨБ8_1 цаасаар баталгаажуулан ирнэ үү. Тулгалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 10-16 цагийн хооронд хийх болно.

2018 оны төсвийн гүйцэтгэл, нийт хөрөнгийн тайлангийн мэдээ учраас:

  1. Титэм ордны багачууд
  2. Төгөлдөр хүүхэд
  3. Номт сансар
  4. Пороро  найзууд цэцэрлэгүүд энэ статистик мэдээг өгөхгүй болно

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг