Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад/Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн зөвлөмж/


Огноо:2019/2/28
Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад/Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн зөвлөмж/

Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн зөвлөмж

Зөвлөмжийн заалтуудыг хэрэгжүүлэн, хяналтын хуудсаар үнэлгээ хийж, дотоод хяналтаа сайжруулж, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлж ажиллана уу.

Захирлуудад20190228.docx хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Үдийн цай хэрэгжүүлэгч (1)20190228.docx хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс