Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн нягтлан бодогч нарт/төсвийн гүйцэтгэл, нийт хөрөнгө/


Огноо:2019/2/28
Төрийн болон  төрийн бус өмчийн сургуулийн нягтлан бодогч нарт/төсвийн гүйцэтгэл, нийт хөрөнгө/
esis.edu.mn 

Статистикийн удирдлага/ Төсвийн гүйцэтгэл, нийт хөрөнгө рүү орж бөглөнө үү.

Esis.edu.mn дээр статистик мэдээ оруулсан нэвтрэх нэр нууц үгээ оруулж нэвтрэн орно уу.


Нийт хөрөнгө болон төсвийн гүйцэтгэлийн бдб17, бдб17_1, бдб17_1а, бдб17а
   тайлангийн тайлант хугацаа нээгдсэн байгаа болно. Тайлангийн хугацаанд мэдээллээ оруулж, хянаж илгээнэ үү. 
Цахим гарын авлагаас зөвлөгөөг авч ажиллана уу. 

заавар энд дарж татна уу.

1

БДБ17

ЕБС-ийн төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн тайлан

2

БДБ17_1

ЕБС-ийн нийт хөрөнгийн тайлан

3

БДБ17_1А

ЕБС-ийн нийт хөрөнгийн тайлан (сургууль)

4

БДБ17А

БДБ17А

цаасаар баталгаажуулан ирнэ үү. Тулгалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10-16 цагийн хооронд хийх болно.

2018 оны төсвийн гүйцэтгэл, нийт хөрөнгийн тайлангийн мэдээ учраас:

  1. Хаан эрдэм
  2. Эрдмийн уурхай
  3. Күнз
  4. Номын гялбаа сургуулиуд энэ статистик мэдээг өгөхгүй болно

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг