ЕБС-ийн сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарт /Менингококкт халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж/


Огноо:2019/2/25

ЕБС-ийн сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарт /Менингококкт халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж/

менингококк.pdf  хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Боловсролын хэлтэс

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг