Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн сургалтын менежерүүд /захирал/ -ийн анхааралд


Огноо:2019/3/13

 БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн сургалтын менежерүүд /захирал/ -ийн анхааралд 

 1. БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
 2. ШАЛГАЛТ АВАХ ХУВААРЬ, ХЯНАГЧ БАГШИЙН НЭР АВАХ ХҮСНЭГТ –тэй танилцана уу.
 3. Шалгалт авах сургуулийн хянагч багшийн /бүлгийн тоог хүснэгтээс харна уу/ болон сургалтын менежерийн овог-нэрс / утасны дугаарыг "Дүүргийн хянагч багш нарын нэр" гэсэн хүснэгтэн загвараар 2019.03.13-нд 15.00 цагаас өмнө sosoroo999@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.
 4. 3,10-р ангийн шалгалтын ТИЙМ сонголтыг БҮТ –өөс ирүүлсэн болно.
 5. Сургуулиад үнэлгээнд хамрагдах, амжилттай шалгуулах бэлтгэл ажилдаа анхаар.
 6. БҮТ-ийн шалгалтын материалыг 2019 оны 03 сарын 20 -ны өглөө 07.00 цагаас дүүргийн товлосон сургууль / жич мэдэгдэнэ/ дээрээс тараана.
 7. Хянагч багш нарын ахлагч буюу сургалтын менежерүүд 2019.03.16 ны 11.00 цагт БМДИ-ийн 202 тоотод шалгалтын журам танилцуулах семинарт оролцоно, хоцорч болохгүй.

  / өөрийн биеэр заавал ирж БҮТ-тэй гэрээ байгуулж хамтран ажиллана/

 8. Хэлтсийн сайт болон сургалтын менежерүүдийн группт байршуулж буй мэдээ, судалгааг цаг хугацаанд өгч, гүйцэтгэл сайтай ажиллахыг үүгээр мэдэгдье.
 9. Мэдээ, судалгааны хугацаа хоцроосон асуудлыг цаашид сургууль өөрсдөө хариуцахыг анхаарна уу.

Niislel1-20190313.pdf
ХЯНАГЧ БАГШ.xlsx

Сүхбаатар дүүрэг20190313.xlsx

Чанарын үнэлгээний судалгааны хуваарь

Комиссын гишүүд нь 2019 оны 03 дугаар сарын 19, 20, 21-ний өдрүүдэд томилогдсон аймаг, дүүрэг дэх сургууль дээр ажиллана. Суралцагчдаас авах шалгалт, судалгаа нь дараах хуваарийн дагуу Улаанбаатарын цагаар нэгэн зэрэг зохион байгуулагдана. Үүнд:

 

3-р сарын 20-нд

10-р ангийн судалгааны асуулга– 0900

10-р ангийн математик I, математик II ба монгол хэл – 1000 цагт

 

9-р ангийн судалгааны асуулга– 0900

9-р ангийн монгол хэл – 1000 цагт

9-р ангийн математик– 1500 цагт

 

3-р ангийн судалгаа– 1300

3-р ангийн математик ба монгол хэл – 1400 цагт

 

3-р сарын 21-нд

10-р ангийн газарзүй ба биологи – 0900 цагт

 

9-р ангийн физик ба англи хэл – 0900 цагт

 

3-р ангийн хөгжим – 1300 цагт

3-р ангийн хүн ба орчин – 1300 цагт

 

 

                 БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС  / Ахлах мэргэжилтэн Л. Сосорбарам/