Бүх өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд


Огноо:2019/3/13
Бүх өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд

сургалт, аюулгүй байдал.xlsx

ugaariin hiin bolon ahuin osol gemtlees uridchilan sergiilekh.pdf

СБД-ийн Засаг даргын 2019.02.20-ны өдрийн 2/303 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж бага насны хүүхэд, сурагчид, тэдний асран хамгаалагчдад   угаар, хорт хийн хордлого, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах, сурталчилгааны материал тараах, сургууль, цэцэрлэгийн агаар цэвэршүүлэгч төхөөрөмжийн ашиглалтанд хяналт тавих ажлыг төлөвлөгөө гарган хийж сар бүрийн 20-ны дотор мэдээллээ СБД-ийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Батсайханы batsaikhan9908@gmail.com хаягаар загварын дагуу  ирүүлнэ үү. 

Түүвэр байдлаар сургууль, цэцэрлэг дээр очиж хэрэгжилтэнд хяналт хийнэ.


Мэргэжилтэн Б.Батсайхан