Төрийн болон төрийн бус сургуулийн сургалтын менежерүүдийн анхааралд


Огноо:2019/3/14

2019.03.14

Төрийн болон төрийн бус сургуулийн сургалтын менежерүүдийн анхааралд

                          НЭМЭЛТ  ТОДРУУЛГА

БҮТ –өөс Чанарын үнэлгээний судалгаанд хянагч багш нараа ахлаж гарах хүмүүст 2 хувааж сургалт зохион байгуулах боллоо. 

 

3, 9, 10-р ангид шалгалт авах сургууль / тийм тэмдэглээтэй /  дээр ажиллах ахлагч нар 03 дугаар сарын 16-ны өдөр 11 цагаас 

 

зөвхөн 9-р ангид шалгалт авах сургууль дээр ажиллах ахлагч  нар  03 дугаар сарын 16-ны өдөр 14 цагаас  тус тус сургалтанд хамрагдана. 

 

БҮТ  хариуцсан мэргэжилтэн

С. Энхтуяа 

утас 96646240

                                                               

Жич: Боловсролын хэлтсээс  хяналт тавьж бүртгэх бөгөөд  сургуулиас санал болгосон нэр бүхий  хянагч багш нар хариуцлагатай ажиллахыг анхаарна уу.

БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС / АХЛАХ   МЭРГЭЖИЛТЭН Л. СОСОРБАРАМ/