9.12-р ангитай сургуулиудад гэрчилгээ захиалгын тоо


Огноо:2019/3/15
9.12-р ангитай сургуулиудад гэрчилгээ захиалгын тоо

2018-2019 оны хичээлийн жилд төгсөгчдөд суурь боловсролын гэрчилгээ, бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх захиалга

heregjuulj.pdf  албан бичгийн  хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу. Албан бичигтэй холбооотой бусад мэдээллийг 2019 оны 03 дугаар сарын 18-нд Боловсролын хэлтсийн сайт дээр байршуулах болно.

гэрчилгээ захиалга тоо20190315.xlsx   2019 оны 03 сарын 15-ны өдрийн 17 цагаас өмнө өгнө үү.

2019 оны 03 сарын 18-ны өдрийн 12 цагаас өмнө баталгаажуулан цаасаар авчирч өгнө үү.


Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг