"Хүмүүнлэгийн төлөөх 80 жил" гар зургийн уралдаан


Огноо:2019/3/18
"Хүмүүнлэгийн төлөөх 80 жил" гар зургийн уралдаан

МУЗН-ийн 80 жилийн ойг угтан зохион байгуулах гар зургийн уралдаан
зарлаж байна.
Удирдамжийг хавсаргав.

СБД-ийн Улаан загалмай хороо
Утас: 99105439, 99143246, 90080501


уз Гар зургийн уралдааны удирдамж20190318.pdf