Аяны удирдамж хүргүүлэх тухай


Огноо:2019/3/19
Аян  татан авч хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.
  1. "Иргэн төвтэй Сүхбаатар дүүрэг"
  2. "Архигүй зөв амьдарцгаая"
  3. "Оновчтой төлөвлөлт"
  4. "Авлигагүй, сахилга баттай дүүрэг"
  5. "Цэвэр цэмцгэр Сүхбаатар дүүрэг"
  6. "Төсвийн зардлыг хэмнэе"
Боловсролын хэлтэс