БСШУС-ын салбарын удирдах ажилтны анхдугаар зөвлөгөөнд оролцогчдоос гаргасан зөвлөмж


Огноо:2019/3/20
БСШУС-ын салбарын удирдах ажилтны анхдугаар зөвлөгөөнд оролцогчдоос гаргасан зөвлөмж

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай


zuvlumj20190320.pdf хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж төлөвлөгөөндөө тусгана уу.

Боловсролын хэлтэс