9, 12 дугаар ангитай сургуулийн захирал, сургалтын менежер, анги удирдсан багш нарт/esis.edu.mn дээр нэр тулгалт хийх тухай/


Огноо:2019/3/22
9, 12 дугаар ангитай сургуулийн захирал, сургалтын менежер, анги удирдсан багш нарт/esis.edu.mn дээр нэр тулгалт хийх тухай/

Сүхбаатар дүүргийн ____-р сургуулийн ___ ангийн сурагчдын Боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем дэх бүртгэлийн тулгалтheregjuulj.pdf  албан бичгийн  хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

togsoh-suragchdiin-batalgaajuulalt.xlsx  энэ маягтаар зааврын бөглөн сурагч, эцэг эх асран хамгаалагчаар гарын үсэг зуруулан анги удирдсан багш, сургалтын менежер, сургуулийн захирал баталгаажуулна.

Яамны шилжилт хөдөлгөөний албан бичигтэй холбогдуулан хийсэн тайлангаа цаасаар авчирч өгнө үү.2019 оны 04 сарын 04-ны өдрийн 15 цагаас өмнө баталгаажуулан цаасаар авчирч тулгалтаа хийнэ үү.


Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг