Сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарт/онол практикийн хурал/


Огноо:2019/4/2
"Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил шинэчлэл 2019" онол практикийн хурлын удирдамж


ОПХ20190402.pdf


Идэвхтэй оролцоно уу


Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс