Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн ахлах тогооч нарын сургалт


Огноо:2019/4/8
Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн  ахлах тогооч нарын сургалт

2019.04.19-ний өдрийн 14,00-18,20 хүртэл 135-р цэцэрлэгийн  дээр болно.

\togooch surgalt20190408.pdf


Боловсролын хэлтэс