9, 12-р ангийн нэрс өгсөн сургуулийн захирал, ахлах ангийн сургалтын менежерүүдэд


Огноо:2019/4/10

9, 12-р ангийн нэрс өгсөн  сургуулийн захирал, ахлах ангийн сургалтын менежерүүдэд

Статистик удирдлага/Суралцагч

12 болон 9-р ангийн сурагчдын нэрсийг шүүн excel программ руу татан тулгалтаа дахин нягтална уу.

Ургийн овог дутуу орж ирсэн байна. Дараах сургуулиуд:

 1. 3
 2. 4
 3. 11
 4. 31
 5. 35
 6. 45
 7. 58
 8. МОХС
 9. НТБ
 10. Дойче шуле
 11. Ертөнц
 12. Кингс кидс
 13. ОТ
 14. Сант

 

Ургийн овог овог нэр төрсний гэрчилгээ систем дээр зөрүүтэй байвал сурагчдын эцэг эхийг  иргэний бүртгэлийн төвд хандуулна уу.

 

Ургийн овог овог нэр өөрчилсний дараа сургууль 33-тай эрхээрээ орж сурагчийн нэрийг шинэчлэх гэсэн товчлуурыг дарж хадгална уу.

Дараах сургуулийн сургалтын менежерүүд 99195597 холбогдоно уу.

 1. 29-р сургууль 9в Ургийн овог хоосон байхад цаасаар ургийн овгийг Жан гэж бичсэн байна.
 2. 71-р сургууль Нандинцэцэг ургийн овог системд ороогүй байна.
 3. 116-р сургууль Мандахжаргал ургийн овог системд ороогүй байна.
 4. МУБИС ЕБС 9а анги Нинжинлхам системд бүртгэлгүй байна.
 5. ӨЗБЛАС 2 сурагч ургийн овог системд ороогүй байна.
 6. ШЗУ 2 сурагч ургийн овог системд ороогүй байна.

 

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг