Нэр бүхий 9, 12-р ангитай сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүдэд


Огноо:2019/4/11

Нэр бүхий 9, 12-р ангитай сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүдэд

Статистик удирдлага/Шилжилт хөдөлгөөн модуль орж хяналтаа хийнэ үү

 

Батлагдаагүй төлөвт байгаа 9, 12-р ангид байгаа сурагч

 1. ШЗУ
 2. МУБИС

 

Хянагдаж байгаа төлөв 9, 12-р ангийн сурагчид

 1. 2
 2. УБ элит
 3. АЗЭС
 4. МОХС
 5. Галакси
 6. ХБК
 7. Эрдэмтөгс

Цуцлагдсан төлөвт байгаа 9, 12-р ангийн сурагчид

 1. Үй цай
 2. АЗЭС
 3. Найрамдал
 4. Дойче шуле
 5. ОТ
 6. ШЗУ
 7. 11
 8. Путонхуа
 9. НТБ
 10. 6
 11. 3

  

 талаар тайлбар мэдээлэл албан бичгээр edoc программтай сургуулиуд Edoc-программ албан бичгээ ирүүлнэ үү.
 edoc-программ ашигладаггүй сургуулиуд албан бичгээ 2019.04.12-нд цаасаар ирүүлнэ үү.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг