НИЙТ СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД


Огноо:2019/4/12

НИЙТ СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2019.04.12

ЕБС-ийн 10-12 дугаар ангийн “Бизнес судлал” хичээлийг сонгон судалж буй сурагчдын тоо, зааж буй багш нарын  мэдээллийг   доорх хүснэгтэн загвараар  гаргаж, 2019 оны 04 сарын 15 ны өглөө 11.00 цагаас өмнө хэлтэст / sosoroo999@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.

biznes sudlal20190412.xlsx

Хугацаа хоцроож, загвар өөрчилж  болохгүйг анхаарна уу.

 

БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС / АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Л.СОСОРБАРАМ/