3 аяны удирдамж


Огноо:2019/4/19

Багш, ажилтны ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх "Хамтдаа хөгжье" аяны удирдамж

"Хүүхдийн хөгжилд эцэг, эхийн хамтын ажиллагааг дэмжье" аяны удирдамж

Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын монгол хэл бичгийн хичээлийн сургалтын чанарыг сайжруулах "Эх хэлний боловсрол-Амжилтын гараа" аяны удирдамж


3 ayn20190419.pdf татан авч танилцана уу. Идэвхтэй оролцоно уу.


Боловсролын хэлтэс

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс