Нийслэлийн Засаг даргын захирамж хүргүүлэх тухай


Огноо:2019/4/24
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж хүргүүлэх тухай

Ой хээрийн  түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай20190424.pdf  хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Боловсролын хэлтэс